Vertrouwenspersoon


Binnen Atlas is een vertrouwenspersoon aangesteld die als aanspreekpunt kan dienen voor alle leden van de vereniging. Ook ouders van (jeugd)leden kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Zaken die bij de vertrouwenspersoon neergelegd kunnen worden zijn gebaseerd op ongewenste omgangsvormen, (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie. Ongewenste omgangsvormen kunnen leiden tot een slechte sfeer in de ploeg, conflicten en uiteindelijk opzegging als lid van de vereniging. Vaak zijn dit soort problemen moeilijk bespreekbaar en worden de gevolgen hiervan pas laat zichtbaar. Een (jeugd)lid of ouder kan er voor kiezen in dit soort situaties niet meteen naar de (jeugd) trainer of bestuur te stappen om deze problemen te bespreken.

Een vertrouwenspersoon fungeert als luisterend oor voor het probleem dat wordt neergelegd en zal zaken vertrouwelijk in behandeling nemen. Daarna wordt bekeken of de situatie zelfstandig kan worden opgelost en daarmee eindigt de situatie. Vertrouwenspersoon doet geen melding bij trainer of bestuur, als de situatie onder controle is.

Indien vertrouwenspersoon meent dat de situatie zo ernstig is dat het bestuur of trainer persoonlijk aangesproken moeten worden op de situatie, zal dit in eerste instantie altijd met het betreffende lid (of ouder) worden afgesproken. Immers zijn de zaken die in vertrouwen gemeld zijn op dat moment niet meer alleen bij de vertrouwenspersoon bekend.

Belangrijk is dat de vertrouwenspersoon geen zaken gaat behandelen die op het sportieve vlak vallen zoals indeling van ploegen, inspraak op wissels, inspraak op trainers bij een ploeg enzovoorts. Dit zijn zaken die bij de Technische- en Jeugdcommissie worden behandeld.

De vertrouwenspersonen binnen Atlas zijn:

Christel Klapwijk (06-27103439)
Cees van der Woude (06-51424050)
Vrijdomweg 48
4382 BC Vlissingen