Biljarten


Biljartgroep KV Atlas

Wie zijn wij?

Medio 2006 was de bouw van de nieuwe sportkantine van KV Atlas klaar. Onder de vrijwilligers die bij de bouw betrokken waren werd toen de wens uitgesproken om samen gezellig bij elkaar te blijven komen in datzelfde gebouw en een potje biljart te spelen. En zo is het biljartgroepje ontstaan.

Er werd een biljarttafel op de kop getikt en dankzij enkele sponsoren kon er ook nog een afdekplaat aangeschaft worden. Dit was wel nodig want de kantine wordt intensief gebruikt door andere sporters en dan fungeert die biljarttafel al snel als een gewoon stuk meubilair. En dan moet het tegen een stootje kunnen in zo’n omgeving.

Zoals gezegd, het merendeel van de eerste biljartleden waren goedwillende amateurs en hadden beroepsmatig handigheid gehad in het gebruiken van een hamer, een troffel of ander soort gereedschap. Niet zozeer dus in het gebruik van een keu. Tegenwoordig is er mix van allerlei personen met verschillende niveaus.

Het hoofddoel is gezellig bij elkaar te komen en al dan niet fanatiek de meeste caramboles te maken. Natuurlijk wordt de innerlijke mens niet vergeten. Op deze manier probeert ook de biljartgroep als onderdeel van KV Atlas, Ritthem leefbaar te houden en een plek te laten zijn waar het goed leven, sporten en recreëren is.

Inmiddels is er nu ook een tweede biljart. Hierdoor kunnen we in twee groepen spelen en is er een betere mix ontstaan van zelf aan stoot zijn en anderszins genieten van het spelletje en alles wat erbij “hoort”. Wij spelen libre.

Het aantal leden schommelt al jaren rond de tien.

Ook zin om te biljarten?

Wil je ook eens proberen of het spelletje en de gezelligheid jou bevalt, kom dan gerust eens langs op een dinsdag. Iedereen is welkom. Wij biljarten elke dinsdag van 13:30 tot 17:00 uur. Je hoeft niet meteen je eigen keu aan te schaffen. Die heeft de vereniging.

Wil je meer weten? Bel dan gerust met Kees Osté, tel.: 06-11481921.

Je kunt ons vinden in de kantine van de vereniging in de Zuidwateringstraat 5 te Ritthem.