Algemene voorwaarden Rammekensloop


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ons evenement Rammekensloop.

 

 • We verwachten dat deelnemers over een goede conditie beschikken.
 • Deelname is geheel op eigen risico en geheel voor eigen verantwoording.
 • De organisatie van de Rammekensloop is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemers beweerdelijk geleden nadeel.
 • De organisatie van de Rammekensloop behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, andere calamiteiten of op laste van autoriteiten, waarbij dit redelijkerwijs niet anders kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en vergoeding van (im)materiële schade.
 • De organisatie van de Rammekensloop heeft een limiet voor deelnemersaantal.
 • Deelnemers volgen aanwijzingen van routevrijwilligers/vrijwilligers van de Rammekensloop altijd op en dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie.
 • Er wordt gelopen op voet-,fiets- en autopaden. Deelnemers van de Rammekensloop dienen zich te allen tijde te houden aan de algemeen geldende verkeersregels zolang deze niet worden opgeheven door de verkeersregelaar.
 • Met toestemming van lokale bestuurders en Staatsbosbeheer voert deze loop onder andere door natuurgebieden. Wij vragen jullie met klem geen schade te veroorzaken of afval achter te laten. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen door organisatie worden deelnemers uitgesloten van deelname.
 • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een van de grondslagen is dat wij als organisatie toestemming hebben van onze deelnemers om de (gewone) persoonsgegevens te verwerken voor administratie. Met het akkoord verklaren van de algemene voorwaarden geeft de deelnemer aan gekend te zijn in ons handelen met deze door deelnemer verstrekte NAW gegevens en hiermee dan ook toestemming geeft zijn/haar NAW gegevens op verantwoordelijke wijze te gebruiken.
 • Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
 • De inschrijving is pas definitief na het voldoen van de betaling.
 • Tijdens het evenement worden er foto’s gemaakt. Door akkoord te geven geeft de deelnemer toestemming dat deze foto’s op onze site en social media mogen worden gedeeld.
 • Inschrijving is definitief. Annuleren en/of restitutie verkrijgen is niet mogelijk!
 • Door inschrijving erkent de deelnemer aan de Rammekensloop op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit regelement welke tevens gelden als algemene voorwaarden.

Vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met de organisatie via rammekensloop@gmail.com.